כתב ויתור עבור

אנו עושים כמיטב יכולתנו להכין את התוכן של אתר זה. עם זאת, האתר אינו יכול לתת אחריות לביטויים ולהצעות של התכנים, כמו גם לדיוק שלהם. בנוסף, במידה המותרת על פי החוק, האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד ו/או נזק עקב השימוש במידע באתר שלנו.

על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מסכים בזאת לכתב הוויתור שלנו ומסכים לתנאיו.

הקישורים הכלולים באתר שלנו עשויים להוביל לאתרים חיצוניים, המסופקים מטעמי נוחות בלבד. כל מידע או הצהרות שהופיעו באתרים אלה אינם ממומנים, מאושרים או מאושרים באופן אחר על ידי האתר. עבור אתרים חיצוניים אלה, האתר אינו יכול להיות אחראי לזמינות או לתוכן הנמצא בו או באמצעותו. בנוסף, כל הפסד או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בתכנים אלה או באינטרנט באופן כללי.